Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld gwefan newydd Capel Salem 

http://salemdolgellau.wordpress.com/


Click on the above link to visit Salem Chapel's new website